Νέοι κανόνες για τον ασφαλέστερο τρόπο λειτουργίας των drones

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (Organization for Standards) ανακοίνωσε το προσχέδιο του πρώτου παγκόσμιου κανονισμού για τα drones.
Τυχαία Θέματα