Αρχίζει ο τρίτος κύκλος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως για δημοσίους υπαλλήλους

13:18 21/1/2013 - Πηγή: NewPost
Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως (distance -learning) που προσφέρει ιεραρχική εξέλιξη και 50 μόρια στους δημοσίους υπαλλήλους ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) , o διεθνής οργανισμός με μακρά εκπαιδευτική ιστορία που έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα , με αντικείμενο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων» απευθύνεται στους υπαλλήλους των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της κατά τόπο και
καθ’ ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και τα Χρηματοδοτικά τους Μέσα, το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων κ.ά. αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παρεχομένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών. Το κόστος συμμετοχής όπως και οι τρόποι πληρωμής, είναι ιδιαίτερα προσιτοί ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος ισοδυναμεί με 350 ώρες κατάρτισης με μεθοδολογία εξ αποστάσεως, οι οποίες θα καλυφθούν εντός τριών μηνών. Οι διδάσκοντες είναι έμπειρα στελέχη, δραστηριοποιημένα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και καθηγητές Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση στις διδακτέες ενότητες.
Keywords
Τυχαία Θέματα