Υπουργείο Παιδείας - Διαδικασία παραλαβής των σχολικών βιβλίων από τα σχολεία - Ο υπεύθυνος παραλαβής

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων,

Βρισκόμαστε ήδη, στο στάδιο παραγωγής των σχολικών βιβλίων 2012-13 και τελικού προσδιορισμού της παραγγελίας ανά σχολείο. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει και με το ηλεκτρονικό μήνυμα «Διαδικασία υπολογισμού βιβλίων ανά σχολείο και προγραμματισμός διανομής σχολικού έτους 2012-2013», που στάλθηκε στο σύνολο των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Διευθύνσεων στις

15 Μαΐου, η παραγγελία ανά σχολείο βασίστηκε στο μαθητικό δυναμικό, που τα σχολεία δήλωσαν στην καρτέλα σχολείου (e-Survey) για το τρέχον έτος. Στην παραγγελία αυτή έχουμε υπολογίσει και ένα ποσοστό της τάξεως του 10% επιπλέον για το ενδεχόμενο αύξησης του μαθητικού δυναμικού για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013.

Μέσω της επικοινωνίας μας με τις Διευθύνσεις και τα σχολεία, προέκυψε το αίτημα και οι προτάσεις των Διευθύνσεων και των σχολείων για αύξηση του ποσοστού αυτού κυρίως στην Α’ τάξη. Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αποφυγής διάθεσης υπερβάλλουσας, σε σχέση με τις ανάγκες το σχολείου, ποσότητας βιβλίων.

Προκειμένου λοιπόν:

· να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το μαθητικό δυναμικό του επόμενου σχολικού έτους,

· να οργανώσουμε τις τελικές λεπτομέρειες για την αποστολή και παράδοση των σχολικών βιβλίων,

παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των κάτωθι, στο χρονικό διάστημα από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 έως το αργότερο την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012:

Keywords
Τυχαία Θέματα