Υπ. Παιδείας: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;} ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Μαρούσι, 15-6-2012
ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΗΒΨ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Ασφαλείας :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
----- Μαρούσι, 8-6-2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ 433/64434/Ζ1
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
& ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: 1. ‘Oλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
----- Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Εκπαίδευσης
Τ. Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι 2. Όλες τις Διευθύνσεις
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
e-mail: [email protected]gov.gr Εκπαίδευσης (με την παράκληση να
Πληροφορίες : Μ. Ασβεστοπούλου ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς
Τηλέφωνο : 210 344 2340 αρμοδιότητάς τους)
FAX : 210 344 3371
ΘΕΜΑ: «Aνακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση
εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης»
Σε απάντηση του: ΑΣ433/50717/Ζ1

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2012 - 2013 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.32/2909/3-5-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, είναι οι ακόλουθες:

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής
Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

Κύκλος Α/θμιας Εκπαίδευσης
Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 70.50 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Κύκλος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών
Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών*
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής*
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ16 Μουσικής*
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ19/ΠΕ20 Πληροφορικής

* Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα κληθούν να καλύψουν εκπαιδευτικούς αντίστοιχου κλάδου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματος σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων βαθμίδων με μητρική την αγγλική γλ

Keywords
Τυχαία Θέματα