Το ΦΕΚ με την ένταξη αποφοίτων 5 τμημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για την: Ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων

α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου,

β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ,

γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου,

δ) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας, καθώς και

ε) της κατεύθυνσης Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης,

α) ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας

β) ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γ) ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων,

δ) ΠΕ 17.05 Πολιτικών- Τοπογράφων και

ε) ΠΕ 17.05 Πολιτικών Τοπογράφων αντίστοιχα.

Keywords
Τυχαία Θέματα