Τα 47 τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ που οδηγούν στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

217 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ ΑΕΙ 18917 219 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 18333 221 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας ΑΕΙ 17535 330 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας ΑΕΙ 16684 338 -Πληροφορικής Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 16340 223 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) ΑΕΙ 16093 215 -Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας ΑΕΙ 15666 333 -Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας ΑΕΙ 15263 331 -Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) ΑΕΙ 15250 335 -Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΕΙ 15217 220 -Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) ΑΕΙ 15039 412 -Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκοπείου Αθήνας ΑΕΙ 14765 339 -Πληροφορικής Πειραιά ΑΕΙ 14735 262 -Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά ΑΕΙ 13667 340 -Πληροφορικής Ιωαννίνων ΑΕΙ 13534 371 -Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΚΟΖΑΝΗ) ΑΕΙ 13525 711 -Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 13155 369 -Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) ΑΕΙ 12948 366 -Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) ΑΕΙ 12806 216 -Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) ΑΕΙ 12769 712 -Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 12404 358 -Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) ΑΕΙ 12220 720 -Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 11837 524 -Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος) ΤΕΙ 11533 713 -Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ 11360 714 -Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ 11160 359 -Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) ΑΕΙ 11152 354 -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) ΑΕΙ 11123 344 -Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος) ΑΕΙ 11097 723 -Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ 9558 728 -Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ 9226 727 -Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ 9023 722 -Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδας ΤΕΙ 8731 506 -Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας ΤΕΙ 8553 725 -Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) ΤΕΙ 8409 753 -Αυτοματισμού TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ 8069 510 -Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ 8053 525 -Εφαρμογ
Keywords
Αναζητήσεις
πληροφορικη αει τει, ηλεκτρονικων υπολογιστικων και πληροφοριακων σαμος
Τυχαία Θέματα