Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό στο Παν.Αιγαίου "Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3245/08.08.2018 τομ. Β΄), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο (Master in Education, 90 ECTS) και σε πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 -

ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018)

Αντικείμενο και στόχος του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της α’θμιας, της β’θμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης γενικότερα. Ειδικότερα, στόχος είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση

σε ζητήματα από τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στα Νέα Μέσα και στις ΤΠΕ,σε θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής δομής στη βάση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλέπουν την οριζόντια ένταξη της ψηφιακής μάθησης και την ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας,σε διαδικασίες διαφορετικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εντάσσοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γιατί να επιλέξετε το αναμορφωμένο Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στην αξιοποίηση των νέων και ψηφιακών Μέσων και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να διαμορφώσει μια αντίστοιχη παράδοση.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ΠΜΣ συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία και δίνοντας ευκαιρίες έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα πεδία της εκπαίδευσης που σχετίζονται με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Παροχή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018)Παροχή ευέλικτης φοίτησης ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώραςΤο Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσηςΟι φοιτητές/τριες δύναται να μην ζουν στη Ρόδο αλλά να φοιτούν στο ΠΜΣΑξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτωνΑξιοποίηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και ΕξωτερικόΚαινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίαςΔιοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριώνΓνωριμία με το πανέμορφο νησί της Ρόδου!

Ευέλικτη φοίτηση

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

δύο τριήμερους κύκλους διαλέξεων δια ζώσης (Π-Σ-Κ) που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται µόνο μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η φοίτηση δεν απαιτείται διαμονή των φοιτητών/τριών στη Ρόδο κατά τη διάρκεια των σπουδών, παρά μόνο τη μετάβασή τους τα συγκεκριμένα τριήμερα για την παρακολούθηση των δια ζώσης διαλέξεων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/call_for_applications_2018-19/

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

πανεπιστήμιο Αιγαίου
Keywords
Τυχαία Θέματα
Πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό, Παν Αιγαίου Εκπαίδευση, Χρήση Νέων Τεχνολογιών,protoporiako metaptychiako, pan aigaiou ekpaidefsi, chrisi neon technologion