Πρακτικά επιτροπών & προσωρινοί πίνακες κατάταξης Υπ. Εκπαιδευσης Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου, Υπ. Οργάνωσης Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

Tweet

Πρακτικά επιτροπών & προσωρινοί πίνακες κατάταξης Υπ. Εκπαιδευσης Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου, Υπ. Οργάνωσης Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου Πρακτικά επιτροπών για την αντιπαραβολή των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών και προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ' αρ. πρ. 602/5/28044/20-05-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

για την επιλογή:• Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στους Δήμους Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου• Υπευθύνων Οργάνωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου• (Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 1311/66/06-09-2013 , ΑΔΑ: ΒΛ9Ε46ΨΖΣΠ-6ΛΣ) Συνημμένα: Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης124 Kb Πρακτικό επιτροπής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 139 Kb Πρακτικό επιτροπής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 239 Kb Tags: Πίνακες κατάταξης Tweet Share on

View the discussion thread.

Keywords
Τυχαία Θέματα