Ποιος είναι το νέο μέλος του ΙΕΠ, Γιάννης Ρουσάκης

Ύστερα από την παραίτηση της Κρυσταλλίας Χαλκιά-Θεοδωρίδου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που έκανε δεκτή ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, τοποθετήθηκε στην θέση της ο Γιάννης Ρουσσάκης , Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.]

Θυμίζουμε πως ο κ. Ρουσσάκης πρωτοστάτησε μέσω της Επιτροπών των “σοφών” για το Νέο Λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στα ΑΕΙ που ετοιμάζει ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου καθώς και για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης

και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Επίσης ο κ. Ρουσσάκης ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Τράπεζα Θεμάτων καθώς και του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Γιάννης Ρουσσάκης σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης), μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης, και είναι διδάκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1990-2017) και στο διάστημα αυτό εργάστηκε σε Δημοτικά Σχολεία των Χανίων, του Πειραιά και της Αθήνας αλλά και ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδετικής Πολιτικής. Από το 2014 έως το 2017 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπου, μεταξύ άλλων, ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» και την «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και Συντονιστής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Είναι Εθνικός Εμπειρογνώμονας στη Θεματική Ομάδα Εργασίας για τα Σχολεία (TWG “Schools”, 2016-2018) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λειτουργεί για την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» και αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (European Network on Teacher Education Policies ENTEP).

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Oulu (Φινλανδία), στο European University (Κύπρος), και στα ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Για πολλά χρόνια είχε την επίβλεψη ομάδων φοιτητών στα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Π.Τ.Δ.Ε. / Ε.Κ.Π.Α. ενώ έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Εργάστηκε ως διδάσκων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης και ως επιμορφωτής σε προγράμματα, μεταξύ άλλων, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε Προγράμματα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ, 6th Framework Program, Erasmus) και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus που διοργανώθηκαν από το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συγκριτικής Εκπαίδευσης».

Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους. Ασχολείται ερευνητικά και γράφει για ζητήματα συγκριτικής παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ποιότητας στην εκπαίδευση, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και παιδαγωγικών εφαρμογών στο σχολικό περιβάλλον.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ) και μέλος της συντακτικής ομάδας του Επιστημονικού Περιοδικού Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση που εκδίδεται από την ΕΛΕΣΔΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θήτευσε ως Secretary-Treasurer της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης (Comparative Education Society in Europe) από το 2008 έως το 2010.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία

Φασούλης, Κ., Ρουσσάκης, Ι., Σαμαρά, Α., Φυριππής, Ε., Πασιάς, Γ. (επιμ.) (2016). Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Μ. Ματθαίου. Αθήνα: Παπαζήσης.
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Κληρίδης, Ε., Ρουσσάκης, Ι. (2016). Ο εκπαιδευτικός δανεισμός ως πολιτική πράξη: Μια γενεαλογία των διεθνών σχέσεων στην εκπαίδευση. Στο Κ. Φασούλης, Ε. Φυριππής, Γ. Πασιάς, Ι. Ρουσσάκης & Α. Σαμαρά (Επ.), Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό πεδίο: Τιμητικός τόμος στον Δημήτρη Ματθαίου (σελ. 577-604). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
Κληρίδης, Ε., Ρουσσάκης, Ι. (2017). Ισορροπώντας ανάμεσα σε «υποεθνικούς», «εθνικούς» και «υπερεθνικούς» περιορισμούς, προσανατολισμούς και πιέσεις συμφερόντων: Μια ανάλυση της πρότασης του νέου ωρολογίου προγράμματος των γυμνασίων της Κύπρου. Στο Δ. Φωτεινός, Π. Σιμενή & Ν. Παπαδάκης (Επ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: ιστορικο- συγκριτικές προσεγγίσεις. Τιμητικός τόμος στον Σήφη Μπουζάκη. Αθήνα: Gutenberg.
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Pasias, G., Roussakis, Y., (2012). “Who marks the bench?” A critical review of the neo-European ‘paradigm shift’ through higher education policies and discourses. Journal of Critical Education Policy Studies, v.10, no.1 (April 2012), pp. 127-141.
Pasias, G., Roussakis, Y., (2012). Current «policies of knowledge» in the European Union: mapping and critically assessing «quality» in a «measurable» Europe of Knowledge. Revista Española de Educación Comparada, vol.20 (2012), pp. 303-324.
Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Pasias, G., Roussakis, Y. (2013). Discourses of Quality, Practices of Performativity: Restructuring Teacher Education and Professional Development Politics in the ‘Europe of Knowledge’. Στο Κ.Γ. Καρράς, Π.Καλογιαννάκη, C.C. Wolhuter, Ν. Ανδρεαδάκης (Επιμ.), Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στον Κόσμο, 1ο Διεθνές Συμπόσιο, Ρέθυμνο, 28-30 Μαϊου 2013. Πρακτικά Συμποσίου σ. 39-48.
Καραγιάννη, Ε., Ρουσσάκης, Ι. (2015). Ανατομία και διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα: Θεώρηση, διερεύνηση και πρακτική. Στο Ι. Παπαδάτος, Α. Μπαστέα, Σ. Πολυχρονοπούλου (Επιμ.), Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα 2015, τ. 1, σ. 547-558.

Γιάννης ΡουσάκηςΙΕΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα