Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας

Σύμφωνα με την 45η/1-10-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας (ΑΠ ΙΕΠ 7176/29-6-2018) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά

Σύμβουλος Α’

Μαθηματικά

Στουραΐτης Κωνσταντίνος

1

Αντωνόπουλος Παναγιώτης

2

Σύμβουλος Α’

Εκπαίδευση Προσφύγων

Δεληκάρη Παρασκευή

1

Σύμβουλος

Α’

Κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση στην έρευνα

Γιοβάνογλου Σοφία

1

Σύμβουλος Α’

Προσχολική εκπαίδευση

Δώνη Ελένη

1

Σύμβουλος Β’

Ειδική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Κουτσουμπού Μαρία

1

Παπασταυρινίδου Γεωργία

2

Ξάνθη Στυλιανή

3

Κούτρας Στέφανος

4

Σύμβουλος Β’

Ειδική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ειδ. Στη Φυσική Αγωγή

Καστανιάς Θεόδωρος

1

Σύμβουλος Β’

Εκπαίδευση Προσφύγων

Καραγγελή Ανθούλα

1

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά

Σύμβουλος Β’

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Αβάθμια εκπαίδευση

Κωνσταντίνου Ιωσήφ

1

Χαλκιώτης Δημήτριος

2

Σύμβουλος Β’

Γλωσσολογία

Αδάμπα Βασιλική

1

Σύμβουλος Β’

Ανθρωπιστικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

Ευαγγελινός Μάριος

1

Καλογεροπούλου Παναγιώτα

2

Γάτου Παρασκευή

3

Σύμβουλος Β’

Κοινωνικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

Δάντη Αθηνά

1

Σύμβουλος Β’

Κοινωνικές επιστήμες, με ειδίκευση στην έρευνα

Βεντούρης Ιωάννης

1

Σύμβουλος Β’

Μουσική

Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος

1

Κεφάλας Μιχαήλ

2

Ευπατρίδου Μαρία

3

Δεϊμέζη Κυριακή

4

Οι πρώτοι από τους υποψηφίους για κάθε θέση είναι οι επιλεγέντες και προτεινόμενοι προς απόσπαση στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην ως άνω πρόσκληση.

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Οι ενστάσεις επιτρέπονται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Οι υπόλοιπες θέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7176/29-6-2018 Πρόσκλησης δεν πληρώθηκαν, καθώς δεν υπήρξαν υποψηφιότητες που ικανοποιούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω πρόσκλησης. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α' και Β'.

Από το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης

ΙΕΠκάλυψη θέσηςσύμβουλοιπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Keywords
Τυχαία Θέματα
Πίνακας, Πρόσκληση, Συμβούλων Α΄,pinakas, prosklisi, symvoulon a΄