ΠΔΕ ΗΠείρου: Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε αναλυτικά τα έγγραφο ΕΔΩ

ΠΔΕ ΗπείρουΠροσλήψεις αναπληρωτώνΕπισυνάψεις: 65t24653ps-m89.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα