Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ιδρύει πέντε Κέντρα Αριστείας σε τομείς αιχμής

Κέντρα Αριστείας για: Ψηφιακή Κληρονομιά, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Κλιματική Αλλαγή, Αγροδιατροφή και αυθεντικότητα τροφίμων, βιοδραστικών
Keywords
Τυχαία Θέματα