Νηπιαγωγοί σε Δημοτικό Νηπιαγωγείο της Κύπρου

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ PARALIMNI MUNICIPALITY
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ «ΓΙΩΡΚΕΙΟ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Ο Δήμος Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις προσοντούχων νηπιαγωγών, εγγεγραμμένων στον κατάλογο διοριστέων νηπιαγωγών της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, για την πλήρωση κενών θέσεων απογευματινής φοίτησης, στο «Γιώρκειο» Δημοτικό Νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Παραλιμνίου, οδός Αντώνη Παπαδόπουλου 6, Παραλίμνι, μέχρι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012.
Αντίγραφα των προσόντων, βιογραφικό σημείωμα καθώς και αναλυτική κατάσταση προϋπηρεσίας με τις απαραίτητες βεβαιώσεις, να υποβληθούν μαζί με την αίτηση.
Οι νηπιαγωγοί που θα επιλεγούν για την πλήρωση των κενών θέσεων θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργοδότησης για την περίοδο 17/9/2012 μέχρι 31/8/2013.

Πηγή: Politis (Κύπρου) ΔΑΣΤΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα