Να καταργηθούν οι θρησκευτικές αργίες στα σχολεία ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Το αίτημα διατυπώνεται από τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο με τη μορφή επιστολής προς το κυπριακό υπουργείο Παιδείας και τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Χαμπιούρη.

“Έχουμε παρατηρήσει ότι ελάχιστοι, μάλλον ουδείς εκπαιδευτικός, αξιοποιεί τις θρησκευτικές αργίες για τον σκοπό για τον οποίο αυτές έχουν θεσπισθεί. Ούτε οι ίδιοι εκκλησιάζονται, ούτε τους μαθητές οδηγούν εις την Εκκλησία κατά τις συγκεκριμένες αυτές ημέρες. Οι ημέρες αυτές χρησιμοποιούνται απλώς ως αργίες.

Ξεκινώντας

από την ημέρα της ονομαστικής μας εορτής, την οποία, σημειώστε, ουδέποτε ζητήσαμε όπως τηρείται ως αργία, την κατάργηση και των εξής θρησκευτικών αργιών:

13ης Νοεμβρίου- Ονομαστικής Εορτής του Αρχιεπισκόπου30ής Ιανουαρίου11ης ΙουνίουΤης ΑναλήψεωςΤοπικής εορτής

Πιστεύουμε ότι η κατάργηση των αργιών αυτών θα ωφελήσει καλύτερα τον σκοπό για τον οποίο είχαν θεσπισθεί ως αργίες, γιατί οι εκπαιδευτικοί θα παίρνουν αυτές τις μέρες κάποιους μαθητές, τουλάχιστον, για εκκλησιασμό. Θα δώσει, επίσης, επιπλέον διδακτικό χρόνο στα σχολεία μας".

αρχιεπίσκοπος Κύπρου ΧρυσόστομοςΚύπροςθρησκευτικές αργίες
Keywords
Τυχαία Θέματα