Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις

Ανακοινώσεις

10-31 Μαΐου 2013: Αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Μ.Σ.Θ. 2013-2014

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 2013-2014 θα γίνονται στη γραμματεία του σχολείου από

10-31 Μαΐου 2013 και ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.

Όι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν:

την αίτηση καιτην υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/τρια του δημοτικού σχολείουστο οποίο φοιτά ο/η υποψήφιος/α.

Κατεβάστε τα συνημμένα έντυπα από εδώ (στο τέλος του κειμένου).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν 17-19 Ιουνίου 2013 και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων.

Tags: μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης
Keywords
Τυχαία Θέματα