Μηχανογραφικό από την Β' Λυκείου με δηλώσεις τμημάτων προτίμησης - Πώς μπορεί να επιτευχθεί είσοδος σε ΑΕΙ-ΤΕΙ μόνο με το απολυτήριο

Ήδη από την Β' Λυκείου οι μαθητές καλούνται να δηλώσουν 10 τμήματα προτίμησης. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου, ο αριθμός είναι ενδεικτικός ωστόσο οι υποψήφιοι τείνουν, βάση έρευνας του υπουργείου, να μην προτιμούν πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα τμήματα.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην εμπέδωση της εισαγωγής σε μια χρονιά επί της ουσίας προπαρασκευαστική για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης στην καλλιέργεια ενός αισθήματος ευθύνης και ωρίμανσης των

μαθητών ήδη από την Β' Λυκείου.

Επί της ουσίας, η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής χρονιάς (κατά τις αρχές Ιουλίου) και οι μαθητές θα δηλώνουν κατά την λεγόμενη Α΄ δήλωση προτίμησης τα 10 επιθυμητά τμήματα εισαγωγής.

Στην όλη διαδικασία θα υπάρχει η επίβλεψη των καθηγητών, οι οποίοι φυσικά θα γνωρίζουν τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις κλίσεις των μαθητών, ενώ θα υπάρχει και η συμβολή του προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ).

Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

Λίγες μέρες αργότερα, ο μαθητής ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

(1) Αυτές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και,
(2) Αυτές στις οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ.

Οι μαθητές της κατηγορίας (2), θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση μιας και από τις προτιμήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.

Τον Φεβρουάριο, οι μαθητές της κατηγορίας (1) δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και
δεσμευτική. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου μπορεί:

(α) να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,
(β) να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου.

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές, ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου. Η ποσόστωση αυτή προτείνεται να ισχύσει το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, δηλ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020. Όσο το σύστημα καθιερώνεται και ενισχύεται, το ποσοστό του βαθμού του απολυτηρίου θα αυξάνεται σταδιακά.

απολυτήριοείσοδος στην τριτοβάθμιαΤμήματα Ελεύθερης Πρόσβασηςπανελλαδικές
Keywords
Τυχαία Θέματα