Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη) (Καταληκτική ημερομηνία: 08/11/2012)

Tweet Κατηγορία: Εργασία

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανακοινωσε τη σύναψη σύμβασης έργου με: ένα (1) άτομο Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ), Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, που εδρεύει στη Θέρμη 1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου.

Η διάρκεια

της σύμβασης είναι 8 μήνες, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 08/11/2012 και ώρα 14.30. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, αυτές πρέπει να παραδοθούν στην Ανατολική Α.Ε., το αργότερο στις 08/11/2012 και ώρα 14.30.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία υποβολής κτλ. μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
-> ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Κοινωνικός Λειτουργός

Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

Tags: Θέσεις εργασίας Tweet
Keywords
Τυχαία Θέματα