Η νέα λίστα με όλα τα δυσπρόσιτα σχολειά στην Πρωτοβάθμια

Δείτε παρακάτω ποια σχολεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήκουν στην κατηγορία δυσπρόσιτα με βάση την αναμοριοδότηση που έκανε το Υπουργείου Παιδείας όπου και δημοσιεύσαμε εδώ

Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση επανακατάταξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.

Δείτε παρακάτω συγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΔιεύθυνσηΟνομασίαΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΝΙΣΥΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1o 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟY – ΠΟΤΙΔΑΙΟΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ – ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ – ΓΡΥΛΛΕΙΟΝ ΔΣ ΚΑΜΠΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΙΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ – ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΤΜΟΥ – ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ – ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΘΟΥΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΛΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΑΚΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΦΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΙΚΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΚΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΙΚΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΔΕΡΕΙΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΔΙΝΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΗΤΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1/Θ Νηπιαγωγείο ΦουρνάςΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΒΗΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΒΗΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ1/Θ Νηπιαγωγείο ΡεντίναςΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΡΑΚΙ-ΚΕΡΚΥΡΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΘΩΝΟΙ-ΚΕΡΚΥΡΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟYΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ2/ ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ – ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ Δ. Σ. ΔΑΝΑΚΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ6/θ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1\Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ- ΠΑΡΙΣΙΔΕΙΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΕΥΣΤΡΑΤΙΟYΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΝΟΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛIOY ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙOY ΛΗΜΝΟYΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΚΛΗΜΑΤΟΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ¨ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟ¨ΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚ. ΚΕΧΡΟΥ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΓΑΔΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΓΑΔΑ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β ΡΑΓΑΔΑΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΧΡΟΣ – ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΧΡΟΥ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΧΡΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΛΟΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΣΥΡΤΗΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΚΑΛΛΙΘΕΑΣΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ xenesΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΑΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΔΟΥΙΓΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΒΑΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝΙΒΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΩΤΗΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΔΟΥΙΓδυσπρόσιτα σχολείαπρωτοβάθμια εκπαίδευσηεκπαιδευτικοί
Keywords
Τυχαία Θέματα
Πρωτοβάθμια,protovathmia