Η μέθοδος της Ερευνητικής Εργασίας (project) στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, βιωματικό σεμινάριο, από την ΔΔΕ Πέλλας

ΘΕΜΑ: 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο:
«η μέθοδος της Ερευνητικής Εργασίας (project) στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο».
Συνημμένα: Δελτίο συμμετοχής εκπαιδευτικού
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων), διοργανώνει το 7ο κατά σειρά εκπαιδευτικό σεμινάριο βιωματικού χαρακτήρα για ομάδες εκπαιδευτικών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων με το γενικό τίτλο: «η μέθοδος της Ερευνητικής Εργασίας (project) στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο» και προτεινόμενο θέμα: «διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης, σήμερα και πριν από 30 έτη, των \"λαθών”, που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις συμπεριφορές μέσα στο σχολείο». Το σεμινάριο αυτό αποτελεί συνέχεια των έξι προηγούμενων, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί που δεν μετείχαν στα προηγούμενα σεμινάρια.
Το σεμινάριο διοργανώνεται για να υποβοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί που θα εφαρμόσουν την Ερευνητική Εργασία.- project είτε ως μάθημα της Α΄ και Β΄ Λυκείου, είτε ως μέθοδο υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Υγείας ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Πολιτιστικών Θεμάτων. Θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες και θα υλοποιηθεί στην Έδεσσα, στην Αριδαία και στα Γιαννιτσά υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 16 εκπαιδευτικοί για την κάθε ομάδα. Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων και τις προτιμήσεις που θα υποβληθούν. Προτεινόμενες ημερομηνίες ; 11,12,13,14 Ιουνίου 2012 και ώρες 16:00-21:00 μμ.
Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι:
• Η εφαρμογή της Ομαδοσυνεργατικής Ερευνητικής Εργασίας στην Πράξη
• Τα εναλλακτικά Σχήματα Διερεύνησης και Συνεργασίας.
• Οι ρόλοι του Εκπαιδευτικού και των Μαθητών κατά την υλοποίηση της Ερευνητικής Εργασίας.
Ο εισηγητής του σεμιναρίου Κωνσταντίνος Κιουρτσής, είναι Βιολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων και επιμορφωτής του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης για τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής και το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Τετάρτη, 16/05/2012, ώρα 14:30. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία σχετικά με το σεμινάριο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω του email που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ – ΧΗΜΙΚΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & email:
Προτίμηση (πολύ, λίγο καθόλου) : Έδεσσα ……… Γιαννιτσά ……… Αριδαία …….…
Προτίμηση (πολύ, λίγο καθόλου) : 11/06/2012 …. 12/06/2012 …… 13/06/2012…. 14/06/2012…
Keywords
Τυχαία Θέματα