Εργασία στη Ρόδο (ΚΒ ΕΠΚΑ)

Tweet

Η ΚΒ΄ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4)ΥΕ Εργατών/τριών για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου, ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση – διαμόρφωση Ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης και αρχαίου οχυρού Ρω» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α 2007- 2013, το οποίο θα εκτελεσθεί με την αυτεπιστασία της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στο δήμο Ρόδου του νομού ωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής:

Keywords
Τυχαία Θέματα