Επίκουροι Καθηγητές (3) στο Τμήμα Ιατρικής του Παν. Πατρών

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ I
- Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Αιματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 769/2-8-2012 τ.Γ.\' ΑΔΑ: Β4Γ2469Β7Θ-ΞΜΛ
- Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με \"γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 769/2-8-2012 τ/.\' ΑΔΑ: Β4Γ2469Β7Θ-ΒΗΛ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Ογκολογία» ΦΕΚ Δημοσίευσης: 769/2-8-2012 τ.Γ ΑΔΑ: Β4Γ2469Β7Θ-Ψ04

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 24-10-2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http//www.admin.upatras.gr ) για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος: Ιατρικής: τηλ.: 2610-969101, 2610-969102, e-mail: [email protected] , Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

Πηγή: Αυριανή Μακεδονίας - Θράκης ΔΑΣΤΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα