Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των ΚΕΣΥ

Επ αφορμή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ B 3233 - 07.08.2018 -Δείτε εδώ - της κατανομής στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, επαναδημοσιεύω το Ενημερωτικό Σημείωμα της 6ης Ιουλίου 2017 με θέμα "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. - ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ - ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του Ενημερωτικού ισχύει κι σήμερα.

ΚΕΣΥχρονοδιάγραμμασυντονιστές εκπαίδευσηςεκπαιδευτικοί
Keywords
Τυχαία Θέματα