Εκπαιδευτικοί που αποχώρησαν, που βρίσκονται σε διάθεση στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, του αιρετού Χρήστου Βαϊτσίδης

Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ B ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στη διαδικασία αιτήσεων μετάθεσης και βελτίωσης σε ένα καινούργιο τοπίο όπου κάθε ΠΥΣΔΕ θεωρείται μία περιοχή μετάθεσης. Για να βοηθήσω τον προγραμματισμό των συναδέλφων παραθέτω τους πίνακες με εκπαιδευτικούς που αποχώρησαν ανά ειδικότητα και αυτούς που βρίσκονται στην διάθεση. Τα κενά που θα δοθούν για μεταθέσεις δεν είναι ο απόλυτος αριθμός της αφαίρεσης, αυτών που είναι στη διάθεση, μείον αυτών

που αποχώρησαν γιατί μπορεί ένας αριθμός εκπαιδευτικών να φύγει από την περιοχή με μετάθεση και ο αριθμός των κενών να διαφοροποιηθεί, ακόμη ο αριθμός των τμημάτων ανά σχολεία μπορεί ν΄ αλλάξει.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΕΩΣ 29-1-2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ 2012-13

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΕ0111

ΔΕ0111

1

ΠΕ0101

3

ΠΕ0101

11

ΠΕ0201

51

ΠΕ0201

54

ΠΕ0301

32

ΠΕ0301

18

ΠΕ0401

12

ΠΕ0401

12

ΠΕ0402

2

ΠΕ0402

3

ΠΕ0403

3

ΠΕ0403

ΠΕ0404

3

ΠΕ0404

9

ΠΕ0405

2

ΠΕ0405

ΠΕ0501

12

ΠΕ0501

14

ΠΕ0601

10

ΠΕ0601

6

ΠΕ0701

2

ΠΕ0701

18

ΠΕ0801

1

ΠΕ0801

1

ΠΕ0901

4

ΠΕ0901

15

ΠΕ1001

1

ΠΕ1001

3

ΠΕ1101

11

ΠΕ1101

15

ΠΕ1201

0

ΠΕ1201

3

ΠΕ1202

2

ΠΕ1202

3

ΠΕ1204

1

ΠΕ1204

1

ΠΕ1205

ΠΕ1205

2

ΠΕ1208

ΠΕ1208

1

ΠΕ1210

ΠΕ1210

1

ΠΕ1301

4

ΠΕ1301

4

ΠΕ1401

1

ΠΕ1401

ΠΕ1404

2

ΠΕ1404

2

ΠΕ1601

1

ΠΕ1601

7

ΠΕ1701

ΠΕ1701

1

ΠΕ1702

1

ΠΕ1702

ΠΕ1704

1

ΠΕ1704

ΠΕ1705

1

ΠΕ1705

2

ΠΕ1706

ΠΕ1706

3

ΠΕ1708

ΠΕ1708

4

ΠΕ1802

ΠΕ1802

5

ΠΕ1803

1

ΠΕ1803

5

ΠΕ1807

ΠΕ1807

4

ΠΕ1808

ΠΕ1808

2

ΠΕ1810

1

ΠΕ1810

6

ΠΕ1812

1

ΠΕ1812

1

ΠΕ1816

ΠΕ1816

1

ΠΕ1818

ΠΕ1818

1

ΠΕ1822

ΠΕ1822

1

ΠΕ1825

ΠΕ1825

2

ΠΕ1827

ΠΕ1827

1

ΠΕ1833

ΠΕ1833

2

ΠΕ1836

ΠΕ1836

3

ΠΕ1837

ΠΕ1837

1

ΠΕ1840

ΠΕ1840

3

ΠΕ1901

1

ΠΕ1901

29

ΠΕ2001

ΠΕ2001

10

ΠΕ3201

ΠΕ3201

2

ΠΕ3401

ΠΕ3401

1

ΤΕ0101

1

ΤΕ0101

ΤΕ0102

2

ΤΕ0102

ΤΕ0113

ΤΕ0113

1

ΤΕ0120

ΤΕ0120

2

ΤΕ1601

ΤΕ1601

1

ΣΥΝΟΛΟ

170

298

Χρήστος Βαϊτσίδης

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

6973980900

Tags: Χρήστος Βαϊτσίδηςμεταθέσεις
Keywords
Τυχαία Θέματα