ΕΕΕΜ: Ζητούνται διευκρινίσεις για τις μετατάξεις του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

Tweet

ΑΘΗΝΑ 19/8/2013 Αρ. Πρωτ. 43ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΠαπαναστασίου 49 10445 Αθήνα Τηλ., Φαξ: 210-8321783 / 6977904185e-mail: [email protected]:// www.art-teachers.com Προς : τον Υπουργό Παιδείαςκ. Κ. Αρβανιτόπουλο• τον Υφυπουργό Παιδείαςκ. Σ. Κεδίκογλου• τον Γ. Γραμματέα κ. Α. ΚυριαζήΚοιν: Γενική Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α΄/θμιας

και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Ζητούνται διευκρινίσεις για τις μετατάξεις του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ πρωτ. 38784/Δ1/20-03-2013 ΑΔΑ ΒΕΔΖ9-ΥΚΒ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ, εκλήθησαν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., να υποβάλουν εφ’ όσον το επιθυμούν αιτήσεις μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση μετάταξης, μεταξύ δε αυτών και εκπαιδευτικοί ΠΕ08 Καλλιτεχνικών,

α) λόγω προσωπικής επιλογής, διότι από το σχ. έτος 2010-11 που έχει ενταχθεί η ειδικότητά μας πιλοτικά στα Ολοήμερα Αναβαθμισμένα Δημοτικά Σχολεία, αρκετοί έχουν διδάξει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως αποσπασμένοι

β) επειδή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εξ’ αιτίας έλλειψης οργανικών θέσεων στην

περιοχή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν.

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες και δεν γνωρίζουμε να δημοσιοποιήθηκε εγκύκλιος ή Υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας που αφορά τις υποβληθείσες αιτήσεις προαιρετικής μετάταξης.

Στις 13–08–2013 με την Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. αρ, πρωτ. 111966/Δ2 της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., καλούνται εκ νέου εκπαιδευτικοί κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων και ο κλάδος των Καλλιτεχνικών ΠΕ08, να υποβάλουν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δίνονται κενά πανελλαδικά, αλλά έχουν δημιουργηθεί στους εκπαιδευτικούς εύλογα ερωτήματα και έντονη ανησυχία, διότι δεν έχουν δοθεί απαραίτητες διευκρινίσεις.

Τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο ΠΕ08 είναι τα ακόλουθα:

1) Ποιοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης από την Δ.Ε. στην Π.Ε.;

Οι υπεράριθμοι ή πλεονάζοντες μόνον, όπως διαφαίνεται σύμφωνα με τα κενά ανά περιοχή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ανάγνωση της Υπουργικής Απόφασης;

2) Εάν ισχύει μόνον για υπεράριθμους και πλεονάζοντες, για ποιό λόγο π.χ. η Δ.Ε. Δυτικής Αττικής που όπως γνωρίζουμε για τον κλάδο ΠΕ08 έχει και πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς και στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ αρκετούς εκπαιδευτικούς, δεν παρουσιάζει κανένα κενό;

3) Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουν εάν δικαιούνται ή υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί, αφού απευθυνόμενοι στις Διευθύνσεις Δ.Ε. της οργανικής τους θέσης από 14-08-2013 δεν λαμβάνουν σχετική απάντηση για το ποιοί και πόσοι είναι υπεράριθμοι ή πλεονάζοντες ονομαστικά, όπως συνηθίζεται και ανακοινώνεται σε πίνακες κατά Διεύθυνση (διότι με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφαιρεί το μάθημα των εικαστικών από τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, πιθανότατα πλεονάζουν αρκετοί εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι επίσημα).

4) Θα ληφθούν υπ’ όψιν οι αιτήσεις προαιρετικής μετάταξης που έχουν υποβληθεί από 21-03-2013 μέχρι 02-04-2013 σύμφωνα με την εγκύκλιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένης από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου;

και αν όχι για ποιο λόγο δεν υπήρξε έως σήμερα σχετική εγκύκλιος ενημέρωσης προς τους εκπαιδευτικούς που υποβλήθηκαν στη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάταξης;

5) Για ποιό λόγο δεν δίνονται κενά στις περιοχές Α, Β, Γ, Αθήνας και Δυτικής Αττικής για τον κλάδο μας;

Επειδή αρνούμεθα να λάβουμε υπ’ όψη μας διαρρέουσες φημολογίες, υποθέσεις και σενάρια περί «σιωπηλής απόσυρσης» της αριθμ. πρωτ. 38784/Δ1/20-03-2013 ΑΔΑ ΒΕΔΖ9-ΥΚΒ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ εγκυκλίου πρόσκλησης εκπαιδευτικών για προαιρετική μετάταξη από τη Δ.Ε. στην Π.Ε. όπως και παροτρύνσεις ότι: όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υποβάλουν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης διαφορετικά θα απολυθούν, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να δοθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. επίσημες διευκρινίσεις και εμπρόθεσμες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία έως την καταληκτική ημερομηνία 23-08-2013 για τους πραγματικά υπαγόμενους στη διαδικασία υποβολής αίτησης υποχρεωτικής μετάταξης από τη Δ.Ε. στην Π.Ε.

Ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου μας ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι πανελλαδικά σήμερα μόλις 1357.

Ελάχιστοι σε σχέση με τον αριθμό των εκπαιδευτικών των περισσότερων κλάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι πανελλαδικά 1357 μόνιμοι εικαστικοί εκπαιδευτικοί, επιτελούμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και αφοσίωση τη διδασκαλία μας από εντάξεως του κλάδου μας στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρ’ όλες τις ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής που σχεδόν πάντα υπήρχαν.

Γνωρίζουμε ότι σε πολλά σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν καλύπτονται εδώ και χρόνια τα κενά για να διδαχθεί το μάθημα των εικαστικών, σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί καθόλου ή επαρκώς το μάθημα των εικαστικών.

Στην Ελλάδα του 2013 τη χώρα που γέννησε και δίδαξε Τέχνες και Πολιτισμό, η Εικαστική Παιδεία και Αγωγή συμμετέχει και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας κυρίως, αλλά και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι παρεχόμενες από τους εικαστικούς εκπαιδευτικούς θεωρητικές αλλά κυρίως εργαστηριακές γνώσεις, συντελούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργικότητας, στην

καλλιέργεια της αυτογνωσίας και ενδυνάμωση της ψυχοπνευματικής ισορροπίας των μαθητών.

Στην Α/θμια Εκπ/ση τίθενται οι βάσεις όπως αυτό ισχύει για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, και οι μαθητές σταδιακά ανακαλύπτουν και αναδεικνύουν τις δεξιότητές τους.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχονται εκπαιδεύουν τους έφηβους εκτός των άλλων ώστε να αξιολογούν, να σέβονται και να συντηρούν τα πολιτιστικά αγαθά που κληρονόμησαν και επίσης να συμμετέχουν και να προσπαθούν για το δικό τους αλλά και το δικό μας ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Το μάθημα των εικαστικών δεν περισσεύει. Είναι αναγκαίο να παραμείνει σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διότι:

Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το χρέος προς τους μαθητές μας είναι να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τη Δημόσια Παιδεία που θα βασίζεται στη Γνώση και όχι στους αριθμούς.

Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις σας

Για το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Ν. Παληοκώστα Ζ. Χατζή

Tags: ΕΕΕΜεικαστικά μαθήματακλάδος καλλιτεχνικών Tweet Share on

View the discussion thread.

Keywords
Τυχαία Θέματα