ΕΕΧ Β. Αιγαίου: Η μπίλια δεν έκατσε στη Λέσβο για τους Χημικούς! Μεροληψία του Υπουργείου υπέρ ειδικοτήτων φυσικών επιστημών;

Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 γενικής αγωγής και ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης της ειδικής αγωγής για άλλη μια χρονιά στη Λέσβο είναι ανισοβαρείς και επιλεκτικές. Πολλά λόγια, σύντομα:

Στη γενική αγωγή

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου ζήτησε για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία 3 Χημικούς, η Περιφερειακή Διευθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (ΠΔΕ)

δήλωσε 3 κενά χημικών στο ΟΠΣΥΔ και οι προσλήψεις της α΄ φάσης στη γενική αγωγή είναι 0 χημικοί. Σημειωτέον, δεν έγινε καμία περικοπή στις ειδικότητες Φυσικών και Βιολόγων όπου προσλήφθηκε ακέραιος ο αριθμός (δηλαδη 5 φυσικοί και 4 βιολόγοι) που ζητήθηκε.

Οι προσλήψεις αναπληρωτών δεν ακολουθούν ένα ορθολογικό σύστημα επιμερισμού των κενών που να βασίζεται στα στοιχεία των ΠΔΕ αλλά γίνεται με έναν τυχαίο τρόπο όπου η γενική τάση είναι: βάλε φυσικούς και βιολόγους, που είναι πιο πολλοί και ότι μείνει από κενά το ξαναβλέπουμε σε δεύτερη φάση.

Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του υπαλλήλου (στη διάθεση των αρμοδίων τα στοιχεία του) του τμήματος Β΄ διορισμών-προσλήψεων του Υπουργείου. Όταν τον ρωτήσαμε μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στην συγκεκριμένη πρόσκληση διοριμού, μας είπε ότι δεν βλέπει κανένα λάθος και ότι το Υπουργείο μπορεί να διαλέγει να μην διορίσει κάνεναν από ειδικότητα που είναι ολιγάριθμη. Το κατά πόσο λίγο είναι το 3 σε σχέση με το 4 και το 5, ας ρωτήσουμε ένα παιδί δημοτικού να μας το απαντήσει. Και το κατά πόσο ένας υπάλληλος που η δουλειά του σχετίζεται με τις αμερόλητπες τοποθετήσεις αναπληρωτών στα κενά που ζητούνται, έχει άποψη για το ποιά ειδικότητα είναι περιττή έχει υποχρέωση ο Υπουργός να το απαντήσει..

Ειδική αγωγή

Αντίστοιχη “εύνοια” παρουσιάζεται και στην περίπτωση της Ειδικής Αγωγής και των Τμημάτων Ένταξης στις φυσικές επιστήμες, όπου ο τρόπος ανάθεσης με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ04.01.50 είναι χαρακτηριστικός :

Με μια πρόχειρη ματιά στον πίνακα γίνεται εύκολα φανερό ότι στη Λέσβο προσλήφθηκαν 4 αναπληρωτές του κλάδου των φυσικών ( 3 στα τμήματα ένταξης και 1 στην παράλληλη στήριξη) , 1 του κλάδου των Χημικών , 1 των Βιολόγων και 1 των Γεωλόγων κι αυτό μετά από διαμαρτυρίες της ΕΕΧ.

Με δεδομένα ότι:

καμία εγκύκλιος δεν τεκμηριώνει την ανάθεση των τμημάτων ένταξης, κατά προτεραιότητα στην ειδικότητα ΠΕ04.01.50, η οποία εμφανίζεται από τα ανωτέρω στοιχεία ευνοημένη στη διεκδίκηση των θέσεων των τμημάτων ένταξης ειδικής αγωγής, στα τμήματα ένταξης δεν ακολουθείται η διαδικασία υπολογισμού των λειτουργικών κενών αλλά οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να δηλώσουν πόσες ώρες θετικών και φιλολογικών μαθημάτων έχουν για τα τμήματα που δημιουργήθηκαν. Οπότε το επιχειρήμα ότι οι φυσικοί έχουν περισσότερες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα των γυμνασίων είναι αίολο.πρέπει να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ των Φυσικών Επιστημών, ο χαρακτηρισμός των κενών των τμημάτων ένταξης της ειδικής αγωγής θα έπρεπε να ακολουθεί μια ισομερή κατανομή ανάμεσα στις ειδικότητες του κλάδου του ΠΕ04.

Στη Λέσβο (αλλά και σε όλη την Ελλάδα) γίνεται μια άνιση μεταχείριση που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ελίτ και παρίες αναπληρωτών. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι αναπληρωτές/τριες του ΠΕ04.02 που εργάζονται ως και 20 χρόνια στην εκπαίδευση να μένουν χωρίς ώρες και χωρίς εργασία .

Ζητούμε να αποκατασταθεί άμεσα η παράληψη στον πίνακα διορισμών γενικής αγωγής και να καλυφθούν τα κενά των Χημικών που δηλώθηκαν από την ΔιΔε Λέσβου.Ζητούμε να αποκατασταθεί η άνιση μεταχείριση μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 και να δοθούν τα κενά της γενικής αγωγής με ποσόστωση τριών (3) ΠΕ04.01 προς δύο (2) ΠΕ04.02, ώστε οι προσλήψεις να αντιστοιχούν στα αρχικά λειτουργικά κενά των σχολείων. Όσον αφορά την ειδική αγωγή, ζητούμε να γίνει ισοκατανομή των κενών του ΠΕ04 – ειδικής. ΕΕΧχημικοίΛέσβοςΠροσλήψεις αναπληρωτώναναπληρωτές
Keywords
Τυχαία Θέματα