ΔΙΠΕ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Κενά και αιτήσεις για μεταθέσεις-τοποθετήσεις

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑ­ΛΩΝ ΣΜΕΑ – Τ.Ε.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α. Είχαν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή για οριστική τοποθέτηση το Νοέμβριο του 2011.

β. Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

γ. Έχουν κριθεί υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε νέα

ορ­γανική θέση με τη διαδικασία τοποθέτησης υπεραρίθμων την 18η Ιουνίου 2012.

Να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης από την Τρίτη 19/6/2012 έως και την Δευ­τέρα 25/6/2012 και ώρα 15:00 στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας.

Όσοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης, παρακα­λούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται.

Επίσης, αν το επιθυμούν, εκτός από τα εναπομείναντα οργανικά κενά, να συμπλη­ρώσουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις που εκτιμούν ότι θα δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας (τηλ. 2682089556 – Παλατζίδης Παύλος).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 2 7ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 3 ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΟΥΡΟΥ 1 4 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2 5 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1 6 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ 1 7 ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΕΤΡΑΣ 1 8 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 9 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 2 10 ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 1 11 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΡΓΑΣ 2 12 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 1 13 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 17

ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1 4ο ΝΗΠ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 2 1ο ΝΗΠ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 1 3 ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 3

ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

1 ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΟΥΡΟΥ 1 2 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2

ΣΜΕΑΕ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 2 Τμ. Ένταξης 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΡΓΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2

Keywords
Αναζητήσεις
οργανικα κενα πρεβεζα, μετθεση πρεβεζα
Τυχαία Θέματα