ΔΔΕ Β Αθήνας: Στάδια διαδικασίας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Ανακοινώσεις

Ανοίξτε ΕΔΩ για να δείτε τις υπεραριθμίες, το έγγραφο και την υπεύθυνη δήλωση υπεραριθμίας

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Σας κοινοποιούμε τα στάδια της διαδικασίας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις:

Α) 1Ο στάδιο διαδικασίας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών εντός της Ομάδας Σχολείου τους.

Α1) Το ΠΥΣΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία που δηλώνονται από τις σχολικές

μονάδες αρμοδιότητάς της με τους Πίνακες Α, στους οποίους υπολογίζονται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα με το υποχρεωτικό τους ωράριο, και διαπιστώνει τα Οργανικά Κενά και τις Υπεραριθμίες.

Α2) Οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες και ειδικότητες των οποίων διαπιστώνεται υπεραριθμία, υποβάλλουν θετική ή αρνητική δήλωση ρύθμισης υπεραριθμίας προκειμένου να διεκδικήσουν -κατά προτεραιότητα- κενές οργανικές θέσεις εντός της Ομάδας Σχολείου τους.

Α3) Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους βάσει των μορίων μετάθεσής τους και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις εντός της Ομάδας Σχολείου στην οποία βρίσκεται η σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει πρόσφατης απόφασης του ΠΥΣΔΕ Β’ Αθήνας, μετά την τοποθέτηση υπεραρίθμων εντός της Ομάδας Σχολείων, ορίστηκαν και επόμενα στάδια τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών ως εξής και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις (βλ. 2):

Β) 2ο στάδιο διαδικασίας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών: Όμορες Ομάδες Σχολείων, εντός των οποίων οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις κατά προτεραιότητα, εφόσον η υπεραριθμία τους δεν έχει ρυθμιστεί στο προηγούμενο στάδιο , ως εξής:

· Η 1η Ομάδα Σχολείων ορίζεται Όμορη της 4ης Ομάδας Σχολείων και αντιστρόφως

· Η 2η Ομάδα Σχολείων ορίζεται Όμορη της 3ης Ομάδας Σχολείων και αντιστρόφως

Γ) 3ο στάδιο της διαδικασίας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών: σε αυτό οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους σε κενές οργανικές θέσεις στο σύνολο της περιοχής μετάθεσης Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.

2. Προϋποθέσεις προκειμένου η διαδικασία τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα, να συνεχίζεται στο επόμενο στάδιο:

· Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να έχουν κάνει θετική δήλωση υπεραριθμίας.

· Οι κενές οργανικές θέσεις (εφόσον υπάρχουν) στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, να έχουν καταληφθεί από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

· Οι κενές οργανικές θέσεις στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών να είναι λιγότερες από τον αριθμό των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών.

3. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ισχύουσα κατανομή σχολικών ομάδων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας σε Ομάδες Σχολείων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την ανωτέρω διαδικασία άρσης υπεραριθμιών, είναι η ακόλουθη:

ΟΜΑΔΑ 1η (Δήμοι Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Πεντέλης)

1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με Λυκειακές Τάξεις

1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

3ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

1ο Γυμνάσιο Μελισσίων

2ο Γυμνάσιο Μελισσίων

Γυμνάσιο Νέας Πεντέλης

Γυμνάσιο Πεντέλης

1ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου

2ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου

3ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου

4ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου

5ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου

1ο Γενικό Λύκειο Βριλησσίων

2ο Γενικό Λύκειο Βριλησσίων

Γενικό Λύκειο Μελισσίων

Γενικό Λύκειο Νέας Πεντέλης

Γενικό Λύκειο Πεντέλης

1ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου

2ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου

3ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου

ΕΠΑ.Σ. Χαλανδρίου

7ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου

ΟΜΑΔΑ 2η (Δήμοι Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης- Πεύκης, Κηφισιάς)

1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

4ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

8ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

1ο Γυμνάσιο Πεύκης

2ο Γυμνάσιο Πεύκης

Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας

Γυμνάσιο Λυκόβρυσης

1ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

2ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

3ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

4ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

5ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

6ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

7ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

8ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

9ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου

1ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

3ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης

2ο Γενικό Λύκειο Πεύκης

Γενικό Λύκειο Νέας Ερυθραίας

Γενικό Λύκειο Λυκόβρυσης

1ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου

2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου

ΕΠΑ.Σ. Αμαρουσίου

ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων

ΟΜΑΔΑ 3η (Δήμοι Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης)

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

4ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης- Ηρακλείου

1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης

1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

3ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

4ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

5ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

6ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας

1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας

2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας

ΟΜΑΔΑ 4η (Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Παπάγου- Χολαργού, Φιλοθέης- Ψυχικού)

Γυμνάσιο Φιλοθέης

1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού

2ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού

Γυμνάσιο Ψυχικού

Γενικό Λύκειο Φιλοθέης

1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

4ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

1ο Γυμνάσιο Παπάγου

1ο Γυμνάσιο Χολαργού

2ο Γυμνάσιο Χολαργού

1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού

Γενικό Λύκειο Ψυχικού

1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής

2ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής

3ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής

4ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής

1ο Γενικό Λύκειο Παπάγου

1ο Γενικό Λύκειο Χολαργού

2ο Γενικό Λύκειο Χολαργού

1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής

Tags: ΔΔΕ Β Αθήναςυπεραριθμίεςοργανικές θέσεις
Keywords
Τυχαία Θέματα