ΑΝ.Α.ΦΟΡΑ: Μισά κενά… Μισή αλήθεια…

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 23-07-2018 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας έγγραφο που φαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, υπάρχουν για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 λειτουργικά κενά στο Γυμνάσιο Ευπαλίου και στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ερατεινής.

Στις 06-09-2018 αναρτήθηκε ανυπόγραφο έγγραφο στον ίδιο ιστότοπο από το οποίο απουσιάζουν τόσο τα λειτουργικό κενά στο Γυμνάσιο Ευπαλίου όσο και το δεύτερο κενό στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ερατεινής.

Συνεπώς, εμφανίστηκε στους συναδέλφους αναπληρωτές πίνακας που κακώς δεν περιείχε τα δύο αυτά κενά, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην μπορούν

να επιλέξουν αυτό που πραγματικά τους συμφέρει.

Ζητάμε τόσο την άμεση επανόρθωση των πινάκων με τα κενά όσο και για την πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει τη συμπλήρωση ωραρίου στην ομάδα σχολείων, πριν ο εκπαιδευτικός αλλάξει ομάδα…

Για άλλη μια φορά απαιτούμε το αυτονόητο: Διαφάνεια στις τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών…

εκπαιδευτικά κενάΔΔΕ ΦωκίδαςΕΛΜΕ ΦωκίδαςΑΝΑΦΟΡΆ
Keywords
Τυχαία Θέματα