Αιτήσεις στον μαθητικό διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ». Τα θέματα της τελευταίας δεκαετίας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 30/27-07-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 78ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή

μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτήσουν τις τοπικές νομαρχιακές επιτροπές (σε συνεργασία με τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα και τους επιτηρητές.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και θα απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης, γι’ αυτό θα απαιτηθούν κόλλες αναφοράς.
Οι απαντήσεις των μαθητών από κάθε εξεταστικό κέντρο θα αποσταλούν για βαθμολόγηση στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου αυτά υπάρχουν) για βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στις τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών που θα διακριθούν.

Οι μαθητές, που θα διακριθούν στο διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 21 Ιανουαρίου 2018. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 3 Μαρτίου 2018, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού (31 Μαρτίου 2018) η Εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σερβία, Μάιος 2018), στην 22η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2018) και στην 59η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρουμανία, Ιούλιος 2018).

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών εθελοντική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, στο e-mail: [email protected] και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr .
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.
Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα Γ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Δημ. Σπαθάρας – Σχολικός Σύμβουλος

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και απευθύνεται στους μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας.

Θέματα «Θαλή» 2006-2016 • Β΄ τάξης Γυμνασίου
Θέματα «Θαλή» 2006-2016 • Γ΄ τάξης Γυμνασίου
Θέματα «Θαλή» 2006-2016 • Α΄ τάξης Λυκείου
Θέματα «Θαλή» 2006-2016 • Β΄ τάξης Λυκείου
Θέματα «Θαλή» 2006-2016 • Γ΄ τάξης Λυκείου
Λύσεις θεμάτων «Θαλή» 2006-2016 • Όλων των τάξεων

Ενημερώνουμε ότι ο 78ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός στα Μαθηματικά, «Ο Θαλής», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα: Θέματα του διαγωνισμού «Ο Θαλής» παρελθόντων ετών - iPaideia.gr

ΘαλήςμαθηματικάΙΕΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα