Αυτά είναι τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά του Παντείου που αυτήν την περίοδο έχουν ανοικτές αιτήσεις

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην χώρα που όλα τα μεταπτυχιακά του Προγράμματα προσφέρονται Δωρεάν.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα πανεπιστήμια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα προχωρούν στην εισαγωγή διδάκτρων, κυρίαρχα στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους. Στην περίοδο που διανύουμε βλέπουμε τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης να δυσχεραίνουν την ζωή εκατομμυρίων νέων.

Πολλοί νέοι δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές, και κατ’ επέκταση να διευρύνουν τους

γνωσιακούς τους ορίζοντες και να κατοχυρώσουν εφόδια για το επαγγελματικό τους μέλλον. Πολλοί απόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων ψάχνουν Μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία να είναι δωρεάν. Από τα περίπου 700 στην Ελλάδα μόνο τα 200 είναι χωρίς δίδακτρα. Αρκετά πανεπιστήμια έχουν δωρεάν ΠΜΣ αλλά κυρίως τα περισσότερα που παρέχουν, εμπεριέχουν δίδακτρα.

Το Πάντειο Πανεπιστημίο είναι το ανώτατο ίδρυμα το οποίο με τη βασική και μεταπτυχιακή του διδασκαλία καλύπτει το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών του Ανθρώπου καθώς και το οικονομικό πεδίο

Αυτά τα 3 ΔΩΡΕΑΝ Μεταπτυχιακά αυτήν την περίοδο έχουν ανοικτές αιτήσεις:

1) Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Περιφερειακών Σπουδές

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/92, όπως ισχύει σήμερα, και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Περιφερειακών Σπουδές, σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:

Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές ΣπουδέςΔιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές ΣπουδέςΔιεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό ΔίκαιοΕυρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet)Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet)Διεθνής Πολιτική Οικονομία.

Αιτήσεις μέχρι 30/05/2017
Διάρκεια: 2 χρόνια
Δίδακτρα: Δωρεάν

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Εδώ: Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Περιφερειακών Σπουδές

2) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με δύο Ειδικεύσεις: α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αιτήσεις μέχρι 22/05/2017
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα εδώ: Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Αναπτυξη

3) Εγκληματολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ως επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Μεταπτυχιακό, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, αρχικά με τον τίτλο «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» και από τον Ιούλιο 2014 με τον νυν τίτλο του

Σκοπός του ΠΜΣ «Εγκληματολογία» είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

Αιτήσεις μέχρι 30/06/2017
Διάρκεια: 2 χρόνια
Δίδακτρα: Δωρεάν

δωρεάν ΜεταπτυχιακάΠάντειομεταπτυχιακά
Keywords
Τυχαία Θέματα