Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων: Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών και κατάθεση πρακτικού στους Συλλόγους Διδασκόντων

1.Ο νόμος 4473/2017 επαναφέρει την παλιά, διαβλητή, αποτυχημένη και καταδικασμένη στα μάτια του εκπαιδευτικού κόσμου διαδικασία επιλογής διευθυντών. Οι πανηγυρισμοί περί επιλογής λαοπρόβλητων διευθυντών σχολικών μονάδων, οι προσπάθειες να συρθεί ο κλάδος σε λογικές συνδιοίκησης με τις δήθεν δημοκρατικές ψηφοφορίες των συλλόγων στη θέση της συνέντευξης, έτσι που βρίσκονται πια σωριασμένες στην πολιτική χωματερή της κυβέρνησης, φαντάζουν πλέον αυτό που πάντοτε ήταν: Πομφόλυγες, καθρεφτάκια για ιθαγενείς.

2.Η «έκφραση γνώμης», ένα είδος οργουελικού new speak, δεν είναι βέβαια έκφραση γνώμης

αλλά ένα κανονικό φύλλο αξιολόγησης από εκείνα που φανερά πλέον χαλκεύει ήδη το ΙΕΠ και για τη γούνα μας. Πράγματι, το πόνημα του ΙΕΠ συνάδει με τις μνημονιακές επιταγές των Ν. 4369/2016 και 3848/2010 και το ΠΔ 152/2013, είναι ό,τι ψιθύρισε ο ΟΟΣΑ στο αυτί του Γαβρόγλου: η κουλτούρα της αξιολόγησης είναι εδώ σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης κατεδάφισης της εκπαίδευσης και αλλαγής εκπαιδευτικού παραδείγματος, ώστε να ταιριάζει στην ανάγκη της αύξησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου που βρίσκεται στη ρίζα της ίδιας της Μεγάλης Καπιταλιστικής Κρίσης. Αν η «έκφραση γνώμης» περιβάλλεται με όλο το τελετουργικό της αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών είναι διότι αποτελεί εφαρμογή του νόμου 4369 (νόμος Βερναρδάκη) ο οποίος προβλέπει η αξιολόγηση να αρχίσει παραπειστικά ως γιαλαντζί «αξιολόγηση» από κάτω προς τα πάνω πριν καταλήξει στο ψητό, στην κανονική δηλαδή αξιολόγηση από τα πάνω προς τα κάτω. Αν η «έκφραση γνώμης» πασάρεται ως η φωνή των απλών εκπαιδευτικών, η ουσία της εντούτοις δεν είναι καν η αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών. Η ουσία της είναι να αποδεχθούν οι εκπαιδευτικοί την αξιολόγησή τους˙ τώρα ως τάχαμου αξιολογητές για να παραδοθούν αμαχητί μετά σε αυτή ως αξιολογούμενοι όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος τους. Η «αξιολόγηση» η «αριστεία» και όλα τα νέα ιδεολογικά καλούδια των αποπάνω, δεν είναι παρά το ιδεολογικό μορμολύκειο και το πολιτικό εργαλείο για την απαξίωση της εργατικής δύναμης για την υποταγή όλων μας στη νέα Μεγάλη Ιδέα της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Και σε αυτό γυρεύει η τάχαμου αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών να προσθέσει το λιθαράκι της.

3.Ο Ν. 4473/2017 αποκλείει τους συναδέλφους μας αναπληρωτές από το μετέωρο νομικά σώμα των «συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών». Το κράτος που ξέχασε τους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στις περίφημες εγκυκλίους για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ, δεν ξεχνά ούτε χάνει ποτέ ευκαιρία ούτε φείδεται κόπων για να μας διχάσει προκειμένου να μας χτυπήσει όλους – τόσο τους όλο και λιγότερους μόνιμους όσο και τους αναπληρωτές.

.2 Τι κάνουμε

Δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του αξιολογητή των υποψηφίων διευθυντών γιατί αποκρούουμε το ρόλο του αξιολογούμενου.

Απέχουμε από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων και της ΑΔΕΔΥ

Συγκεκριμένα:

1.Προσερχόμαστε κανονικά στο σχολείο μας και παρευρισκόμαστε κατά την έναρξη της διαδικασίας.

2.Πριν ανοίξει η διαδικασία, καταθέτουμε την άποψή μας καλώντας το «σώμα» να απόσχει από τη διαδικασία και να μην συμπληρώσει τα φύλλα αξιολόγησης, δηλώνοντας ότι συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ με απεργίααποχή.

3.Καταθέτουμε το υπόδειγμα πρακτικού και αποχωρούμε από τη συνεδρίαση παραμένοντας στο σχολικό κατάστημα και διεκπεραιώνοντας τα υπόλοιπα καθήκοντά μας ως υπάλληλοι.

.3 Σχετικά με την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ

1.Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα αποτελεί μορφή απεργίας που προβλέπει ο νόμος 1264/1982 και επομένως δεν ελέγχεται πειθαρχικά. Αυτή ήταν και η ερμηνεία που έδωσαν και τα δικαστήρια στο νόμο: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2395/2014.

2.Το όργανο στο οποίο καλούμαστε να συμμετάσχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο υπό την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και για τους λόγους αυτούς δεν υφίστανται κανόνες απαρτίας ούτε και πλειοψηφίας, ώστε εντέλει το “όργανο” αυτό αδυνατεί να λειτουργήσει νόμιμα.

3.Δεν υπάρχει θέμα παρακράτησης αποδοχών εφόσον δεν απουσιάζουμε από την υπηρεσία μας και εκτελούμε τα λοιπά μας καθήκοντα ούτε και εγέρθηκε ποτέ στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα σε παρόμοιες κινητοποιήσεις αποχής από συγκεκριμένα καθήκοντα.

.4 Υπόδειγμα Πρακτικού

Σήμερα την ....... του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα ........., έπειτα από πρόσκληση για τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών του ...[σχολείο].... για να επιλέξει η διοίκηση διευθυντές σχολικών μονάδων, υλοποιούμε την ΑΠ ...... απόφαση της Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων και την απόφαση της 7ης Ιουνίου 2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην αξιολόγηση χειραγώγηση του Ν.3848/2010 που εισάγεται με το πρόσχημα της “έκφρασης γνώμης” των “συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών”

Δηλώνουμε επομένως ότι απέχουμε από τη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία, από τη σύνταξη δηλαδή πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλων ποιότητας) τα οποία και δεν παραλαμβάνουμε.

Κατόπιν τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα ποιότητας.

Οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί του ...[σχολείο]....

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παπαδημητρίου

Δημήτρης

Παπαδημητρίου

Τάκης

Την Πέμπτη, 15-06-201 και ώρα 12.30 μ.μ., στο γραφείο της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κυκλάδων έγινε συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : Παπαδημητρίου Δημήτρης

Αντιπρόεδρος : Τσιομπάνης Λάζαρος

Γεν. Γραμματέας : Παπαδημητρίου Τάκης

Ταμίας : Σιούλας Άγγελος

Οργανωτικός Γρ : Ραμπαλάκος Κώστας

Μέλος : Νομικός Πέτρος

Μέλος : Γελανδαλής Αρτέμης

Σας ενημερώνουμε επίσης για τους τρόπους επικοινωνίας με τα μέλη του Δ.Σ. :

Παπαδημητρίου Δημήτρης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

6945987267

[email protected]

Τσιομπάνης Λάζαρος

ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ

6932318575

[email protected]

Παπαδημητρίου Τάκης

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ

6988746258

[email protected]

Σιούλας Άγγελος

ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ

6972881431

[email protected]

Ραμπαλάκος Κώστας

ΓΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ

6907216705

[email protected]

Νομικός Πέτρος

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ

6974510662

[email protected]

Γελανδαλής Αρτέμης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

6977351657

[email protected]

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παπαδημητρίου

Δημήτρης

Παπαδημητρίου

Τάκης

Α ΕΛΜΕ Κυκλάδωνδιευθυντές σχολικών μονάδωνεπιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων
Keywords
Τυχαία Θέματα