8 Προσλήψεις στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για ερευνητικά έργα

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ερευνητή βαθμίδος Δ΄, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, προκειμένου να ενισχυθεί με ερευνητικό προσωπικό το Εργαστήριο Μη Παρασιτικών Ασθενειών του Τμήματος Φυτοπαθολογίας του Ινστιτούτου

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: Interreg - Balkan med, «Towards farms with zero carbon- waste- and water footprint. Roadmap for sustainable management»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση

στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: Interreg - Balkan med, «Towards farms with zero carbon- waste- and water footprint. Roadmap for sustainable management»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: “BioIONIAN - Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων”
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: “Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων”
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water”
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτοερευνητέςεπιστήμονεςθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψεις
Keywords
Τυχαία Θέματα