4 μόρια για προσλήψεις αναπληρωτών, αδιόριστων σε 10 ημέρες

Εξ αποστάσεως αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που ζητούν οι προκηρύξεις, το δημόσιο, ο ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις
Keywords
Τυχαία Θέματα