33 Θέσεις στην ΙΕ΄ ΕΠΚΑ

Tweet Κατηγορία: Εργασία

    Με τριάντα τρεις εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.   Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν 33 άτομα για την κάλυψη των εποχικών αναγκών της IE' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.   Συγκεκριμένα, για τρεις μήνες θα απασχοληθούν ένας γεωλόγος ΠΕ, ένας λογιστής TE και 31 εργάτες ΥΕ στον Δήμο Κιλελέρ.   Οι ενδιαφερόμενοι για όλες τις ειδικότητες Θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.   Εκτός των Θέσεων των εργατών,

οι ενδιαφερόμενοι για τις υπόλοιπες θέσεις Θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.   Επίσης Θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας οι υποψήφιοι για τη θέση του γεωλόγου και καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας οι υποψήφιοι για τη θέση του λογιστή.   Για τη θέση του γεωλόγου απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι εκτός του σχετικού τίτλου σπουδών να διαθέτουν και άδεια άσκησης επαγγέλματος.   Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε πίνακες βάσει του χρόνου ανεργίας, της οικογενειακός κατάστασης, του βασικού τίτλου σπουδών και της εμπειρίας.   Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: IE' ΕΠΚΑ, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (τηλ. 2413 508.207).   Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέση μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΥΕ).   Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.   Μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών να ασκήσουν ένσταση. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τθ 14307, ΤΚ 115 10) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 50 ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ.   (Τα Νέα)   Η alfavita.gr προσπαθεί να δημοσιεύει τις πιο έγκυρες αγγελίες εύρεσης εργασίας. Στα πλαίσια αυτά όσοι ενδιαφέρονται για εργασία μπορούν να επισκέπτονται την κεντρική μας σελίδα για την "εύρεση εργασίας". Επίσης όσοι είναι ...κολλημένοι με το facebook μπορούν να επισκέπτονται και τη σελίδα μας "βρίσκω δουλειά". Η ενημέρωση είναι συνεχής και άμεση και στις δύο σελίδες.

Επιλέξτε την alfavita.gr για να βρείτε δουλειά.
Σε περίπτωση που έχετε κάποια παρατήρηση, στείλτε μας μέιλ στο [email protected] Αν πάλι θέλετε να αναρτήσετε τη δική σας αγγελία, εντελώς δωρεάν, πατήστε ΕΔΩ

 

Tags: βρίσκω δουλειάΘέσεις εργασίαςαγορά εργασίαςεργασία Tweet
Keywords
Τυχαία Θέματα