33 Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αιγίου

Ο Δήμος Αιγειαλίας για την αρδευτική περίοδο 2018 ανακοινώνει την πρόσληψη 33 Υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

1 Υδρονομέας

32 Υδρονομείς

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςυδρονομείς
Keywords
Τυχαία Θέματα