Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την εγκύκλιο Μπασιάκου για τα δάση

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, την ακύρωση της εγκυκλίου του Ευ. Μπασιάκου, που εκδόθηκε το 2004 και αφορά στην εφαρμογή του δασικού νόμου 3208/2003. Με την ίδια απόφαση τίθεται εφεξής προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), βάσει του οποίου το ΣτΕ ζητά να μάθει εάν ο ορισμός του δάσους, έτσι όπως του προσδίδεται από το νόμο του 2003, είναι συμβατός με το κοινοτικό Δίκαιο.
Keywords
Τυχαία Θέματα