Συνέδριο γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Πανελλήνιο συνέδριο των γυναικών που έχουν εκλεγεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει στις Σέρρες από 18 έως και 22 Ιουνίου. Το συνέδριο αυτό αποτελεί σε ετήσια βάση το βήμα επικοινωνίας και δικτύωσης των γυναικών που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε δήμους, νομαρχίες κλπ.
Keywords
Τυχαία Θέματα