Συνεχίζεται η πτώση για το euribor

Και σήμερα πτωτικά κινείται το euribor με το μηνιαίο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,74% και το τριμηνιαίο στο 1,085%
Τυχαία Θέματα