Προσωρινοί πίνακες για 194 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2Κ/2009 (ΦΕΚ 62/27.02.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 194 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο τέως υπουργείο Πολιτισμού.
Keywords
Τυχαία Θέματα