Προσωρινά αποτελέσματα για τρεις θέσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση τριών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκ των οποίων μία προκηρύχθηκε στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Διαχείριση των Οικονομικών Συνεπειών Κινδύνων κάθε είδους (Αναλογιστική)» [κωδικός θέσης:10007] και δύο στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» [κωδικός θέσεων:10008].
Keywords
Τυχαία Θέματα