Και το όνομα αυτού, "Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων"

Παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής, κυρίως από την πλευρά της Βρετανίας, οι 27 χώρες της Ε.Ε. προχωρούν τελικά στη δημιουργία ενός νέου οργάνου που θα λειτουργεί ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους που εμφανίζονται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
Keywords
Τυχαία Θέματα