Η Καράτζης Α.Ε. επεκτείνεται στην Ισπανία

Η εταιρεία Καράτζης Α.Ε., εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επεκτείνεται στην Ισπανία. Απέκτησε συμμετοχή στην εταιρεία Croppy Solutions S.L μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συμμετοχή αντιστοιχεί στο 45% και ανέρχεται στο ποσό των 94.500 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα