ΓΣΕΕ: Επικίνδυνες οι εργολαβικές αναθέσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τις σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα των εργαζομένων από την αυξανόμενη χρήση των εργολαβικών αναθέσεων για την παροχή εργασιών, παρά τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας απευθείας με τον πραγματικό εργοδότη (Δημόσιο ή ιδιώτη) για την κάλυψη των αναγκών του, που συνηθέστατα, είναι πάγιες και διαρκείς τόνισε η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με την από 9-7-2009 Απόφασή της, κάνοντας δεκτή τη σχετική εισήγηση της ΓΣΕΕ.
Keywords
Τυχαία Θέματα