Εντυπωσιακή αντιστροφή...

Η συνεχιζόμενη ύφεση της ηλιακής δραστηριότητος όχι μόνο μετριάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά ενδέχεται να είναι η απαρχή μιας παρατεταμένης περιόδου ψυχρότερου κλίματος!..
Keywords
Τυχαία Θέματα