Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Τους προληπτικούς ελέγχους τους, σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, σε εφαρμογή της 10349/10-6-2009 σχετικής εγκυκλίου που κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες στις αρχές Ιουνίου, θα εντείνουν όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ (KEΠEK και Τμήματα).
Keywords
Τυχαία Θέματα