Ελ. Μουζάκης Α.Ε.: αποεπενδύει από την εμπορία ενδυμάτων και πουλάει θυγατρικές

Πρόγραμμα αποεπένδυσης από θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ενδυμάτων υλοποιεί η εταιρεία Ελ. Μουζάκης ΑΕ, η διοίκηση της οποίας διευκρινίζει πως και δε θα επηρεάσει τα οικονομικά της μεγέθη αφού το τίμημα πώλησης, μετά την αφαίρεση του φόρου μεταβίβασης μετοχών, υπερβαίνει κατά 2,143 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος κτήσης των συμμετοχών αυτών.
Keywords
Τυχαία Θέματα