Είναι να μην πιάσουν τα γήινα...

Κάποιο πρόβλημα με τη συνείδησή τους πρέπει να έχουν ορισμένοι κρατικοί και δικαστικοί λειτουργοί, και θέλουν να την εξαγνίσουν.
Τυχαία Θέματα