"Χωρίς ΧΥΤΑ το ένα τρίτο της Ελλάδας"

Χωρίς χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ή κάποιο σύστημα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων παραμένει το 1/3 περίπου της ελληνικής επικράτειας, ενώ την ίδια στιγμή η απουσία νομοθετικού πλαισίου για τα βιομηχανικά και οικοδομικά απορρήματα δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Keywords
Τυχαία Θέματα