Αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη η ισότητα

Η παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες είναι πλέον μια από τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη.
Keywords
Τυχαία Θέματα