Άκυρες δύο υποψηφιότητες για την προεδρία της Ν.Δ

Με ομόφωνη απόφαση η Οργανωτική Επιτροπή του Έκτακτου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας της 7ης Νοεμβρίου 2009 εξέτασε την εγκυρότητα των δύο άλλων υποψηφιοτήτων τις οποίες δεν έκανε δεκτές, διότι δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες καταστατικές προϋποθέσεις και ιδίως τις υποχρεώσεις του μέλους.
Τυχαία Θέματα